Παιχνίδι τύπου platform που μας μεταφέρει στα Τουρκοβούνια του 1877. Συνοδεύεται από πληροφορίες για το χωριό «Γαλάκη», και για τους πρώτους εποίκους του - βοσκούς από τη Στερεά Ελλάδα.

Η εικόνα της Ομορφοκκλησιάς (με καμπαναριό, πριν την αποκατάσταση της στέγης της το 1956) προέρχεται από το βιβλίο του Α. Ορλάνδου (1921) Η Όμορφη Εκκλησιά, σελ.11.

Η εικόνα του βόρειου Τουρκοβουνίου από τη δεκαετία του 1930, πριν αλλοιωθεί η όψη του από τα λατομεία, προέρχεται από το βιβλίο του H. Lauter (1985) Lauter, H., Lauter-Bufe, H., & Seiler, F. (1985). Der Kultplatz auf dem Turkovuni. Berlin: Mann.

Η ηρωίδα αποδίδεται με παραδοσιακή ενδυμασία που συνδυάζει στοιχεία από διάφορες φορεσιές των Μεσογείων Αττικής.

Μουσική: Ακούγεται ο σκοπός «Σκάρος», με τον Δημήτρη Καλαμπόκα στο κλαρίνο. Ανακτήθηκε και διασκευάστηκε από τη διεύθυνση


Leave a comment

Log in with your itch.io account to leave a comment.