Παιχνίδι τύπου platform που μας μεταφέρει στα Τουρκοβούνια του 1877. Συνοδεύεται από πληροφορίες για το χωριό «Γαλάκη», και για τους πρώτους εποίκους του - βοσκούς από τη Στερεά Ελλάδα.

Η εικόνα της Ομορφοκκλησιάς (με καμπαναριό, πριν την αποκατάσταση της στέγης της το 1956) προέρχεται από το βιβλίο του Α. Ορλάνδου (1923) Μεσαιωνικά μνημεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτυών Υμηττού – Πεντελικού, Πάρνηθος και Αιγάλεω, τεύχος Γ', Αθήνα.

Η εικόνα του βόρειου Τουρκοβουνίου από τη δεκαετία του 1930, πριν αλλοιωθεί η όψη του από τα λατομεία, προέρχεται από το βιβλίο του H. Lauter (1985) Lauter, H., Lauter-Bufe, H., & Seiler, F. (1985). Der Kultplatz auf dem Turkovuni. Berlin: Mann.

Η ηρωίδα αποδίδεται με παραδοσιακή ενδυμασία που συνδυάζει στοιχεία από διάφορες φορεσιές των Μεσογείων Αττικής.

Μουσική: Ακούγεται ο σκοπός «Σκάρος», με τον Δημήτρη Καλαμπόκα στο κλαρίνο. Ανακτήθηκε και διασκευάστηκε από τη διεύθυνση


Leave a comment

Log in with your itch.io account to leave a comment.